Selecteer een pagina

11 krachtige lessen om te leven vanuit flow en intuïtie. Manifesteer wat nu bij je past!

 111,11

Inhoud van de training

Deze krachtige online training ‘Leven vanuit flow, manifesteren wat nu bij je past’ bestaat uit 11 lessen. Elke les bestaat uit:

  • Een video (ca. 45min – 60min)
  • Audiobestand als huiswerk (ca. 20min. per dag)
  • Korte opdrachten

We beginnen elke les steeds met een korte terugblik en bespreking van het huiswerk. Je wordt vervolgens stap voor stap meegenomen in het proces naar meer bewustzijn en een leven met meer flow zodat jij kunt manifesteren wat jij verlangt met inspirerende praktijkvoorbeelden, oefeningen en duidelijke uitleg.

De oefening die we tijdens de les doen is ook het huiswerk die week en is als download beschikbaar. Daarnaast worden er elke week suggesties gegeven en zijn er soms additionele oefeningen beschikbaar voor verdieping mocht je dat willen.

Heb je deze training betaald, dan krijg je een mail met de inlogcode voor de leeromgeving. Je kunt de training volgen op elk moment, waar je ook wilt. Lees hier onder het programma per les.

Omschrijving

De opbouw is als volgt:

Les 1: Wat is flow

In deze les uitleg over wat is flow en wanneer ben je werkelijk aanwezig in het nu. Flow start met aanwezigheid in het nu.  We staan stil bij wat er gebeurt wanneer je in het nu bent. Of zit je in het denken, gebaseerd op automatische patronen uit het verleden? Hoe herken je dat? We doen een eerste oefening samen.

Daarnaast een kort overzicht van het programma, uitleg van de komende lessen en de opbouw van deze training en het huiswerk.

Les 2: In het nu zijn

Wat is denken? Waarom denken we zoveel? Waarom houd je vast aan dingen in het verleden en richt je jezelf op de toekomst? Is dat wel handig? Ik introduceer de driehoek van gewaarzijn en leg uit hoe je het denken kunt stoppen en de weerstand kunt loslaten. Je krijgt tips en suggesties om de komende week in oefeningen er mee aan de slag te gaan. In een begeleide meditatie neem ik je mee om het verzet waar te nemen, te accepteren om vervolgens los te laten.

Les 3: Voelen van verlangens

Deze les richten we ons aandacht op het voelen van verlangens. Immers hoe meer je met aandacht bent hoe het nu met je is, hoe meer je gaat voelen. Wat voel je dan en verlang je echt? Ik sta stil bij de aandacht die je hebt en waar je die op richt. Ben je met aandacht bij jezelf of juist bij de ander? En wat is de balans die je daarbij handig is? We staan stil bij de weerstand die je kunt voelen wanneer je verlangens tegenkomt en wat je op dat moment het beste kunt doen. In een meditatie deze week gaan we dieper naar de verlangens van het innerlijk kind.

Les 4: 100% Ja zeggen

In de flow leven betekent ja zeggen tegen het leven. Echter hoe heb jij je brein getraind? Richt je je aandacht op de verlangens? Of richt je je aandacht op je spanningen, weerstanden en belemmerende gedachten? Deze week ga je jouw belemmeringen helder krijgen! Kun je daar 100% ja tegen zeggen? We staan stil bij deze belemmeringen, spanningen en emoties die je ervaart en hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Hoe kun je ja zeggen tegen iets wat je niet wilt voelen en ervaren? We doen deze week in de training en als huiswerk een oefening om het verzet op te geven, het lichaam te ontspannen waardoor ‘je mind’ zal volgen. En stap verder naar flow!

Les 5: Omgaan met belemmerende gedachten

Deze week en deze les staan de belemmeringen centraal. Want waarom zijn er belemmeringen en waarom manifesteer ik mijn verlangens niet? We staan stil bij de oorsprong van de belemmeringen en hoe we onszelf tegenhouden te krijgen wat we werkelijk willen. Ik leg verschillende manieren uit hoe je deze belemmeringen kunt loslaten. We doen een specifieke oefening om belemmeringen los te laten zodat je jouw verlangens gemakkelijker de ruimte kunt geven. Deze oefening is ook het huiswerk voor deze week.

Daarnaast is er een intense transformerende ademwerk-meditatie beschikbaar (ca. 50 min) als download met de suggestie om deze minimaal een keer te doen deze week.

Les 6: Focus op het verlangen

Wat je aandacht geeft groeit. Na een week focussen op belemmeringen zul je blij zijn dat je deze week vol voor je verlangens mag gaan. We staan stil bij het waarnemen van het verlangen en hoe je de bewuste keuze kunt maken voor je verlangen. De vorige lessen worden kort teruggehaald om je te ondersteunen deze week gerichter, met 100% ja, het verlangen te kunnen voelen. Deze week proberen we het verlangen helder te krijgen in beelden, gevoelens en woorden.

En een meditatie gaan we ons hart openen voor wat zich aandient zodat je met een open hart kunt blijven focussen op je verlangens.

Les 7: Uitspreken

Deze week staat het belang van uitspreken centraal. Je kunt alleen uitspreken als je weet wat je verlangt. Door uit te spreken geef je erkenning aan wat je verlangt. Je kunt het verlangen dan ook niet meer ontkennen. Ik bespreek hoe belangrijk het is om geen claim te leggen en je verlangen zonder verwachting uit te spreken. Ook staan we stil bij de vraag of je het altijd moet uitspreken? Zijn er uitzonderingen? Ik sta ook stil bij wat je moet doen als je te kwetsbaar voelt of toch in de belemmering schiet.

Natuurlijk komen er weer een aantal persoonlijke voorbeelden aan bod hoe ik door het uitspreken een stap heb gezet in mij manifestatie proces. In de begeleidende meditatie wordt je uitgenodigd om in je toekomstige zelf te stappen.

Les 8: Vertrouwen

In deze les staat vertrouwen centraal. Vertrouwen is essentieel om in het nu te zijn en om je verlangens te manifesteren. We staan stil bij hoe we geneigd zijn de nare herinneringen naar het nu te halen in plaats van de positieve verwachtingen van de toekomst. Waar richt jij je aandacht op? En werkt dat voor jou? Ik deel deze les veel persoonlijke voorbeelden om je te inspireren. Allemaal voorbeelden waarbij ik losliet, vertrouwen had en vervolgens kreeg wat ik verlangde. We staan ook stil hoe je je vertrouwen kunt laten groeien.

We sluiten af met een meditatie op dankbaarheid omdat we dankbaar zijn dat alles er al is. Als je dankbaar bent, ben je tevreden. Dat is precies de mindset die we nodig hebben.

Les 9: Keuzes maken

Deze les gaat over keuzes maken. Wanneer je bovenstaande stappen volgt, volgt ook de keuze als vanzelf. Toch gaan we op het essentiële moment twijfelen. Ik ga uitgebreid in op wat intuïtie is en de beperkingen van de ratio. Ik geef je een techniek hoe jij contact kunt maken met je onderbewuste en zo sneller keuzes kunt maken vanuit je intuïtie. En uiteraard vertel ik je wanneer je beter geen keuzes kunt maken. Wat voor alles is een tijd en plaats.

Les 10  Zo binnen zo buiten

In deze laatste les staat centraal ‘zo binnen zo buiten.’ Je buitenwereld is een reflectie van jouw binnenwereld. Je bent het centrum van je eigen universum. Jij bepaalt volledig wat jij creëert. Als er buiten jou iets niet is, dan is dat omdat er in jou iets niet congruent is. Wat je voelt, denkt, verlangt, uitspreekt en doet moet op een lijn zitten om te manifesteren. Klopt het binnen jou, zal het buiten jou ook zichtbaar worden. In deze les uitleg en veel aansprekende voorbeelden uit de praktijk. We onderzoeken de belemmeringen die in jou zit en we doen samen een oefening om die te transformeren.

Les 11  Terugblik

In deze afsluiting een terugblik wat heb je geleerd? Welke stappen heb je gezet. We staan stil bij het ontwikkelproces om deze stappen eigen te maken. We doen een laatste meditatie samen en spreken opnieuw onze verlangens en voornemens uit. Halen we de belemmeringen uit het verleden naar NU of onze gewenste toekomst?

Pin It on Pinterest