Selecteer een pagina

Disclaimer

Ontdekjezelf en flow-en-intuitie.nl besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat. Ontdekjezelf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
De teksten, afbeeldingen en programma’s die op deze site worden aangeboden, inclusief de video’s die je via onze site kunt bekijken (hierna ‘de Content’) is beschermd door het auteursrecht en mogelijk door andere rechten van intellectuele eigendom. Alle rechten op de Content berusten bij Ontdekjezelf. Alle rechten op de content worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen van Content, waaronder het maken van een deeplink naar de betreffende Content, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ontdekjezelf.com.
Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van de inhoud van ontdekjezelf.com en flow-en-intuitie.nl dient de gebruiker vooraf toestemming te vragen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, waaronder een door ons vast te stellen vergoeding. Het is verboden om de beveiliging van flow-en-intuitie.nl of onderdelen daarvan te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te belemmeren of te beperken.

Pin It on Pinterest